از سر بی حواسی

1

وقتی حواس ات نیست

زیباترینی

وقتی حواس ات هست

فقط زیبایی

حالا حواست هست؟

2

وقتی حواس ات نیست

در من مانده ای

وقتی حواس ات هست

با من مانده ای

حالا حواس ات هست؟

3

وقتی حواس ات هست

به خاطره راه می دهی

وقتی حواس ات نیست

به راه خاطره می دهی

حالا حواس ات هست؟

4

از تو به تو می گریزم

و حواس ام نیست

که تیرگی در من است

5

از دور می آیم

نزدیک می شوم

و حواس ام نیست

که نزدیکی دور است.

6

تنهایی ات غم آور است

و حواس ام نیست

که نگاهت به تنهایی ام نیست...

7

میان حواس ات

و بی حواسی ات

خط لرزانی ست

حواس من.

8

به راهی رسیده ام

که دیرزمانی ست از آن گذشته ای

و حواس ام نیست

که عمری ست در راهم

9

در آستان هزار در به انتظار توام

و حواس ام نیست

که تنی هزار پاره دارم

10

نرم می بارم

بر چتری بی عاشق

و حواس ام نیست

که جای دیگر سیل می شوم

...


عنوان کتاب: از سر بی حواسی (مجموعه شعر)

پدیدآور: سعید عقیقی

ناشر: شرکت نشر نقد افکار

شمارگان: 1100 نسخه

چاپ: چاپ اول، 1389

موضوع: قطعه های ادبی-- قرن 14

قیمت: 35000 ریال

صفحه: 119 ص.

  
نویسنده : لی‌لی کتابدار ; ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱