یک بغل کاکتوس ( 100 شعر طنز)

 

تیترهای درشت پرمایه

سهم فرزانگان و سنگینهاست

صفحه داخلی، حروف هشت

حاکی از قتل عام دلفینهاست

 

" یک نفر همسر خود را کشت"

تیترها مدتی است تکراری است

می کشی، می کشیم، خواهد کشت

زندگی در روال خود جاری است

 

شوت بودن چه لذتی دارد

پول، شهرت، مصاحبه، لبخند

گل زدی و حریف پرپر شد

تیترها هم به وجد می آیند

 

"شعر" هم پنجشنبه ها بد نیست

خاصه وقتی که جمعه تعطیل است

" دانش" اما به کار می آید

روزهایی که صفحه تکمیل است

 

از هنرپیشه ها نشو غافل

تیترها را رواج خواهد داد

منتظر باش کی فلان بانو

خبر از ازدواج خواهد داد

 

سطلهای زباله لبریزند

از خبرهای بی اهمیت

گر چه بوی شعار می آید

تیتر خالی است از صمیمت

 

باد در روزنامه می پیچد

تیترها در پیاده رو پخشند

عابران می روند و می آیند

تیترها را به باد می بخشند

 

( سیدعلی میرافضلی)

 

...

عنوان: یک بغل کاکتوس ( 100 شعر طنز)

شاعر: مجموعه شاعران - به کوشش امید مهدی نژاد

ناشر: سپیده باوران ( مشهد)

سال نشر: چاپ اول 1388 - چاپ چهارم 1392

شمارگان: 1100 نسخه

شماره صفحه: 264 ص.

موضوع: شعر طنزآمیز - قرن 14 - مجموعه ها

قیمت: 88000 ریال

 

/ 0 نظر / 627 بازدید