پلنگ در پرانتز

 

کدام شب، کدام ماه؟ گیج می وزید باد

بلند شد به یاکریم پیر، آب و دانه داد

 

چروک های کهنه را اتو کشید، وصله زد

چه روزها که بر تنش نشسته رنگ های شاد

 

سفال های آبی اش، سوال تکه تکه ای

کجاست آن لبی که بوسه را بیاورد به یاد؟

 

نشست، روسری خیس، روی شیشه ها کشید

دلش گرفت از غبارهای " قاب ان یکاد "

 

نفس کشید زن، چقدر بوی مرد می دهد

کتاب های روی میز، کیف، کاغذ و مداد

 

کدام شب، کدام ماه؟ روی تخت غلت زد

نوشته های پشت حلقه را کنار هم نهاد

 

 

***

 

عنوان: پلنگ در پرانتز ( از مجموعه دُر دری)

شاعر: زهرا حسین زاده

ناشر: سپیده باوران ( موسسه فرهنگی دُر دری)

سال نشر: چاپ اول 1390

شمارگان: 1000 نسخه

شماره صفحه: 95 ص.

موضوع: شعر فارسی - افغانستان - قرن 14

قیمت: 25000 ریال

لینک ناشر: http://www.abook.ir/

/ 0 نظر / 242 بازدید