پیش از آن که بخوابم

 

این آلبوم برایم می گوید چه کسی هستم؛ ولی هنوز هم دلم نمی خواهد لایش را باز کنم. می خوام مدتی همین جا بنشینم؛ در حالی که کل گذشته محو و مبهم است. در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی ام؛ جایی بین احتمال و واقعیت. از کشف گذشته ام وحشت دارم؛ از آن چه به دست آورده ام و آن چه به دست نیاورده ام.

( صفحه 18)

حالا دو تن از من در یک جسم جای دارد؛ یکی زنی است چهل و هفت ساله، آرام و مودب که حواسش هست چه رفتاری شایسته و مناسب است و چه رفتاری نیست؛ و دیگری در دهه بیست زندگی اش است و دارد جیغ می کشد. نمی فهمم من کدامشان هستم.

( صفحه 33)

 

چه بهتر که گذشته را از نو خلق کنم تا قابل تحمل شود. و هر آنچه لازم بود بقیه سال های عمرم باور کنم، برای خودم بسازم.

( صفحه 118)

 

سرم را بلند کردم. درست وسط خیابان بودم؛ در حالی که اتومبیلی جلویم نگه داشته بود و راننده اش با خشم و عصبانیت داد و هوار می کرد. تصویری جلوی ذهنم آمده بود؛ خودم، در حالی که استخوان هایم خرد و خاکشیر می شد و من همین طور تمام تن و جسمم روی کاپوت اتومبیل یا حتی زیر آن بالا و پایین می رفت، دراز به دراز؛ آشفته و زهوار در رفته؛ پایان یک زندگی درب و داغون و به هم ریخته.

یعنی امکان داشت به همین سادگی باشد؟ یعنی می شد تصادف دومی به هر آنچه که تصادف اول - آن همه سال پیش- آغاز کرده بود؛ پایان بدهد؟ احساس می کنم انگار بیست سالی است که مرده ام؛ ولی آیا باید همه چیز به تدریج، به این جام ختم شود؟

چه کسی جای خالی ام را حس می کند؟ شوهرم. شاید هم یک دکتر؛ گر چه من برایش صرفا نقش یک بیمار را دارم و بس. ولی کس دیگری در کار نیست. یعنی دایره افراد زندگی من تا این حد تنگ و محدود شده است؟ یعنی دوست هایم یکی یکی مرا طرد کردند؟

( صفحه 174)

 

***

 

عنوان: پیش از آن که بخوابم

نویسنده: اس. جی. واتسون

مترجم: شقایق قندهاری

ناشر: آموت

سال نشر: چاپ اول 1391- چاپ چهارم 1393

شمارگان: 1100 نسخه

شماره صفحه: 472 ص.

موضوع: داستان های آمریکایی - قرن 20 م.

قیمت: 225000 ریال

 

/ 0 نظر / 274 بازدید