سوی آبی بادها: تاملی بر عکس های رینکو کاوائوچی

 

 

سادگی

سادگی؛

این تنها چیزی است که آدمی را به رهایی می رساند.

 

***

 

همه چیز روزی به پایان خواهد رسید

همه چیز!

انسان چه فقیر است.

 

***

چه کسی می داند

کدام برگ پیش از همه فرو می افتد؟

جز باد!

 

***

 

غنچه ها به خاک

و

پرندگان به لانه های قدیمی شان باز می گردند

اما

هیچ کس نمی داند بر سر بهار چه آمد!

 

***

 

به خواب دیدم که پروانه ام

بال افشان و بی قرار

شادمانه به گشت بال می زدم

پریدم از خواب

خود بودم

پروانه پرید یا من خواب دیدم؟

من پریدم یا پروانه خواب دید؟

 

***

 

نمی دانم به چه می اندیشند آدمیان زادگاهم؟

می دانم اما گل های آن جا هنوز

همان عطر همیشگی را دارند.

 

***

 

تنها یک روز از عمر جیرجیرک باقیست

اما صدایش

آنقدر بلند است

انگار که اولین روز زندگی اش.

 

***

 

فتح جهان؛ وانهادن آن است

جهان را رها کن

در اندیشه فتح آن مباش.

 

***

 

عنوان: سوی آبی بادها: تاملی بر عکس های رینکو کاوائوچی

پدیدآور: کیارنگ علایی

ناشر: حرفه هنرمند

سال نشر: چاپ اول 1393

شمارگان: 2000 جلد

شماره صفحه: 160 ص.

موضوع: عکاسی - ژاپن / عکاسی هنری

قیمت: 165000 ریال

 

/ 0 نظر / 255 بازدید