بودن با دوربین ( کاوه گلستان: زندگی، آثار و مرگ)

 

 

با بالا رفتن سن هم عوض نشد؟ چون بعضی از آدم ها تا جوان اند این طوری اند و شور و شوق دارند ...

نه. اصولا روان شناس ها می گویند آدم تا وقتی آن تکه ی کودک ِ وجودش را دارد که یکهو هیجان زده و خُل بشود، هنوز زنده است، وقتی آن تکه را از دست داد روحیه اش دیگر مرده است. کاوه این طوری بود که با یک چیز کوچک یکهو خوشحال بشود و بپرد بالا. من از 18 سالگی اش می شناختمش تا 53 سالگی اش. هیچ وقت عوض نشد و به نظر من همین بود که کارش را زنده نگه داشته بود. همه زندگی را دوست دارند ولی بعضی ها با تمام وجودشان زندگی می کنند، برای همین سخت است آدم فراموش شان کند. چون به همه چیز این زندگی، عشق داشتند و آدم هر چیز را که می بیند، یادشان می افتد. مثلا گل فلان و درخت بهمان را می بینم یاد پدرم می افتم ولی در مورد کاوه، از هر چیزی، آدم یادش می افتد، از ماه، گنجشک، اذان. از کامپیوتر!

( صفحه 64)

خودش آدم رمانتیکی نبود؟

چرا اتفاقا، خیلی بود، ولی می گفت قسمت رمانتیک آدم قسمتی است که نباید نشانش داد. می گفت آن باید آن زیرها باشد و آدم باید بر اساس واقعیت عمل کند. شاید تنها چیزی که ما با هم سرش اختلاف داشتیم همین بود که من خیلی توی رویاهای این طوری بودم و او خیلی روی زمین.

توی زندگی مشترک تان تاثیر نمی گذاشت؟ شما ناراحت نمی شدید؟ چون زندگی با آدم هایی که احساسات شان را نشان نمی دهند بعضی وقت ها خیلی سخت است.

نه، پسرم هم این جوری است. بعد از مدتی دیگر مطمئن می شوی از بودنش. فقط آن ته است، البته گاهی هم محبت و عشق شان را خیلی خوب نشان می دهند، مثلا کاوه یک جاهایی در رابطه با دیگران بیشتر از هر کسی محبت را نشان می داد اما درباره خودمان اصولا این روش را قبول نداشت، می گفت هست ولی نباید بهش راه داد. ما این مدتی که از هم دور بودیم با هم قرار گذاشته بودیم که یک لغت هایی را استفاده نکنیم. برای این که این لغت ها آدم را احساساتی می کند. این ها را وقتی استفاده می کنی، دیگر نمی توانی جلو ِ خودت را بگیری.

چی مثلا؟

چه می دانم؛ " دلم برایت تنگ شده"، " دوستت دارم" ، " کاش این جا بودی". هر کدام از این ها را مجسم کنی، آدم دلش یکهو خالی می شود. می گفتیم تا وقتی از هم دوریم، از این لغت های به خصوص که آدم را احساساتی می کند، استفاده نکنیم.

( صفحه 56)

 

***

 

عنوان: بودن با دوربین ( کاوه گلستان: زندگی، آثار و مرگ)

نویسنده: حبیبه جعفریان

ناشر: حرفه هنرمند

سال نشر: چاپ اول 1392- چاپ دوم 1393

شمارگان: 2000 جلد

شماره صفحه: 128 ص.

موضوع: گلستان، کاوه، 1329- 1382

قیمت: 130000 ریال

 

/ 0 نظر / 333 بازدید