گنجشک انارستان

عنوان: گنجشک انارستان

شاعر: منوچهر محمد‌زاده

ناشر: هنر رسانه اردیبهشت

سال نشر: چاپ اول 1389

شمارگان: 3000 نسخه

شماره صفحه: 100 ص.

موضوع: شعرفارسی - قرن 14

قیمت: 16000 ریال

/ 0 نظر / 134 بازدید