معشوق مجازی

 

در زندگانی من

نه جمله ی معترضه باش

و نه فاصله میان دو جمله

تو تمامی زندگی منی

نقطه آخر خط

و تنها کلمه در آغاز خط

دوستت می دارم

....

 

جوانان ساک ها و تابوت هاشان را حمل می کنند

و از بامداد در برابر کنسولگری ها صف می کشند،

تا برای سفر به قاره ای دیگر ویزا بگیرند،

آنان برای عروسی به نام ویزا، رقابت می کنند،

در رویاهاشان با او سفر می کنند

در جست و جوی زمانی دیگر

نانی دیگر ...

مرگی دیگر ...

و جلادی دیگر! ...

/ 0 نظر / 209 بازدید