بهترین بچه‌ی عالم

و در اینستاگرامم:

 

موهایش را با سنجاق و کش بسته است و دست گذاشته زیر چانه، توی رویا و روی کاناپه ی من از پنجره ی خیس بیرون را نگاه می کند. می گوید همه چیز سبز است. میچ نگاه کن که همه چیز چه قدر سبز است. چه طور می توانی این حرف ها را بزنی، وقتی همه چیز از این جا این قدر سبز است.

همه چیز سبز است: دیوید فاستر والاس

/ 0 نظر / 248 بازدید