بیشعوری

 

غرزدن

بیشترین حجم نق را در دنیا بی شعورها تولید می کنند. بی شعورها در موارد زیر غر می زنند:

وقتی که دیگران پولی به دست بیاورند؛

وقتب که خودشان پولی به دست بیاورند؛ درباره این واقعیت که باید برای امرار معاش کار کرد؛

درباره طول مدتی که بیکار شده اند؛

درباره هوا؛

درباره اقتصاد؛

به خاطر کم توجهی بچه هایشان به آنها؛

به خاطر پرتوقعی والدینشان؛

برای سیاست های جهانی؛

برای اینکه چرا به نظر نمی آید هیچ کس از آنها خوشش بیاید؛

از دست آدم هایی که مدام در حال غر زدنند؛

 

شراکت

بی شعور ها عاشق شراکتند و به همین دلیل بسیاری از چیزهایشان را با دیگران قسمت می کنند. مثلا همیشه آماده اند که دیگران را در این جور چیزها شریک کنند:

 

بدبختی هایشان؛

تقصیرها؛

تعهدات؛

نگاه کسالت بارشان به زندگی؛

اضطراب؛

نظراتشان؛

تبخالشان؛

 

***

 

عنوان: بی شعوری ( راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ بشریت)

نویسنده: خاویر کرمنت

مترجم: محمود فرجامی

ناشر: انتشارات تیسا

سال نشر: چاپ اول 1392 - چاپ شانزدهم 1393

شمارگان: 1000 نسخه

موضوع: خود شناسی - شخصیت - اختلالات شخصیت - رفتار

قیمت: 120000 ریال

 

/ 0 نظر / 247 بازدید