زندگی های خیلی خوب

 

به این نتیجه رسیده بودم که تنها کاری که می خواهم انجام دهم نوشتن رمان است. اما پدر و مادرم که هر دو در خانواده های فقیری بزرگ شده و هیچ کدام به دانشگاه نرفته بودند، می گفتند که نیروی تخیلی من یک پدیده عجیب سرگرم کننده شخصی است که هرگز به جایی نمی رسد و زندگی مالی مرا تامین نمی کند؛ اما حرفشان به گوش من نرفت. از این رو آن ها امیدوار بودند که مدرکی حرفه ای و کارآمد بگیرم. اما من می خواستم ادبیات انگلیسی بخوانم.

مایلم در پرانتز توضیح بدهم که پدر و مادرم را برای برداشت ها و باورهایشان سرزنش نمی کنم. سرزنش کردن پدر و مادر تاریخ انقضا دارد. لحظه ای که به اندازه کافی به شما گفتند چگونه پشت فرمان بنشینید، مسئولیت دیگر به گردن شما می افتد. در ضمن، نمی توانم پدر و مادرم را سرزنش کنم که دلتان نمی خواست من گرفتار فقر شوم!

آن ها پیش تر فقیر بودند، من هم فقیر بودم و حرفشان را می پذیرم که فقیر بودن خوشایند نیست. فقر با خودش ترس و اضطراب و زمانی افسردگی به همراه می آورد. فقر به معنای تحقیر شدن و تحمل سختی هاست. بیرون آمدن از فقر، با تلاش های خودتان، چیزی است که باید سبب شود به خود ببالید؛ اما در این میان فقط احمق ها هستند که درباره فقر بزرگ نمایی و خیال پردازی می کنند.

 

 

خب، چرا درباره شکست حرف می زنم؟ خیلی ساده، به این دلیل که شکست، فاصله گرفتن از غیر ضروریات بود. دیگر سعی نکردم در ظاهر به خودم بگویم: من چیزی بیش از آنچه بودم هستم. در این زمان همه انرژی ام را صرف تمام کردن تنها کاری کردم که برایم اهمیت داشت. اگر من پیش تر در چیزی موفق شده بودم، شاید هرگز صاحب عزم و اراده ای نمی شدم که به پیروزی ای برسم که معتقد بودم به آن تعلق دارم. من آزاد شده بودم، زیرا بزرگ ترین هراسم صورت بیرونی پیدا کرده بود و من هنوز زنده بودم و هنوز دختری داشتم که او را می پرستیدم. یک ماشین تحریر و یک فکر بزرگ داشتم. و در نتیجه، زمین لرزان زیر پایم پایه ای محکم شد تا زندگی ام را روی آن بازسازی کنم ... بعضی از شکست ها در زندگی گریزناپذیر است. امکانش وجود ندارد بدون اینکه در کاری شکست بخورید، زندگی کنید، مگر آنکه آن قدر با احتیاط زندگی کنید که نتوانید نامش را زندگی بگذارید و آن نیز به نوعی شکست خوردن است.

شکست به من احساس امنیتی درونی داد که هرگز با پذیرفته شدن در امتحانات آن را به دست نمی آوردم.

شکست، چیزهایی به من آموخت که به هیچ شیوه دیگری آن ها را یاد نمی گرفتم. به این نتیجه رسیدم که از اراده ای قدرتمند و نظم و انضباط بیش از آنچه تصورش را می کردم برخوردارم.

این آگاهی که شما، بر اثر موانع و مشکلات، مدبرتر شده اید، به این معناست که می توانید تبادل و دوام بیشتری داشته باشید. شما هرگز به راستی خودتان را نخواهید شناخت و یا به استحکام روابط خود پی نخواهید برد، مگر اینکه آن ها را در رویارویی با ناملایمات آزموده باشید. این دانش موهبتی واقعی است، مهم نیست که آن را با چه سختی به دست آورده باشید. این دانش از کیفیتی که من به دست آورده ام به مراتب ارزش بیشتری دارد.

 

***

 

عنوان: زندگی های خیلی خوب(سخنرانی بی نظیر نویسنده هری پاتر در فواید جانبی شکست و اهمیت نیروی خیال)

نویسنده: جی. کی. رولینگ

مترجم: مهدی قراچه داغی

ناشر: انتشارات البرز

سال نشر: چاپ اول 1394

شمارگان: 2200 نسخه

شماره صفحه: 81 ص.

موضوع:رولینگ، جی. کی.، 1965 م. -     -- سخنرانیها/ شکست/ موفقیت/ تخیل

قیمت: 70000 ریال

 

/ 0 نظر / 1159 بازدید