/ 1 نظر / 170 بازدید
aban

باید ببینی خود احمد پوری چه دوستداشتنی و با لبخند شعر هارا می خواند....بی اغراق معقول تر از او توی شعر خوانی ندیدم جوراب ها سوراخ سرزانو سوراخ جیب سوراخ (بعد گردنش را کشید عقب و متعجب خواند:) این مرد است یا آبکش؟؟؟ و ما همه خندیدیم +این یک پز ِ پر از کیف بود:پی