گزیده شعر سیلویا پلات

 

 

 چون دنیا کند می چرخم

بسیار صبورم

در گردش میان زمان خود

خورشیدها و ستارگان

با دقت مراقب منند

نگرانی ماه شخصی تر است:

روشنگر، چون پرستاری، می گذرد و باز می گذرد.

آیا از آنچه روی خواهد داد متاسف است؟ فکر نمی کنم.

...

 

نقره ای و تیزبینم و هیچ پیش پنداری ندارم

هر آنچه می بینم می بلعم

درست همانگونه که هست، بی غبار عشق یا نفرت

سنگدل نیستم، تنها راستگویم

 

/ 0 نظر / 181 بازدید