پرندگان باغ های نور

کتاب را که باز می کنی

دو بال یک پرنده را گشوده ای

پرنده ای که از زمین

 تو را به شهر های دور می برد

تو را به باغ های نور می برد

ز هر کجا که بگذرد

به ارمغانی از خرد

به خانه تو روشنی می آورد

گشوده باد بال های مهر او

که جاودانه بر فراز می پرد

/ 0 نظر / 146 بازدید