سنجاقکی نشسته بر کف استخر

 

با خودش می گفت: " باید بروم، چرا زودتر بزرگ نمی شوم؟!"

پسرک اسیر قفس نبود. اسیر خیالات و رویاهای خودش بود:

- پشت بیابان ها چیست؟

- مردم سرزمین های دیگر به چه می اندیشند و چگونه زندگی می کنند؟

پدر مراقب بود. او را می دید که زیر فشار رویاهایش از پا در می آید. با خودش می گفت: " چه تب و تابی برای کردن، رفتن، نماندن دارد."

( صفحه 7)

اولین شرط علم اندوزی این است که درِ ذهنت را به روی تمام افکار و اندیشه ها باز بگذاری. باید همه چیز را بشنوی و بخوانی و بهترینش را انتخاب  کنی.

(صفحه 111)

شمس از او پرسید: " چه شده. اتفاقی افتاده است؟ "

سدید گفت: " نه. بی جهت غمگین هستم."

شیخ گفت: " در این جهان، روح بشر پیوسته افسرده و غمگبن است. هر روح قبل از فرود آمدن به دنیای بدن، در دنیای فرشتگان منزل داشته است. هنگام داخل شدن به بدن، روح به دو نیم تقسیم می شود. یکی در آسمان باقی می ماند و دیگری در بدن فرود می آید. به همین دلیل است که در این جهان، بشر پیوسته افسرده و غمگین و در کست و جوی نیمه ی دیگر خود است. انسان وقتی به سعادت می رسد و خوشحال می شود که با نیمه ی آسمانی خود متحد شود و به منزلگاه ملکوتی خود برود."

( صفحه 112)

خود را به شیخ رساند و گفت: " من رساله ی "آواز جبرئیل" را خوانده ام. در این رساله نوشته اید که در بیابان، سالکی با پیری نورانی دیدار می کند. حالا من سالک باشم و شما پیر نورانی باشید؟ قبول؟"

شیخ قبول کرد که در بازی شمس شرکت کند.

سالک: ای پیر، مر از پر جبرئیل خبری بده!

پیر نورانی: بدان که جبرئیل را دو پر است. یکی پر راست که نور مطلق است و یکی پر چپ که سراسر تاریکی است.

" آواز پر جبرئیل! این زیباترین اسمی است که می شود برای یک کتاب انتخاب کرد."

شیخ شهاب الدین نگاهش کرد. نگاهش دقیق و شکافنده بود. گفت: " اما در این اسم راز و رمزی دارد."

شمس گفت: " من راز آن را می دانم. من کتاب آواز پر جبرئیل شما را با دقت خوانده ام. بارها خوانده ام. شما در این کتاب گفته اید که انسان مثل دیگر مخلوقات این جهان، یک آواز است. آوازی که از پر جبرئیل به وجود آمده است. پری که از دنیای نور تا دنیای تاریکی گسترده است. این جهان سایه ی بال چپ اوست و دنیای نور بازتابی از بال راست اوست."

( صفحه 95)

 

***

 

عنوان: سنجاقکی نشسته بر کف استخر

نویسنده: فریبا کلهر

ناشر: نشر فریبا و نشر آموت

سال نشر: چاپ اول 1393

شمارگان: 1100 نسخه

شماره صفحه: 144 ص.

موضوع: داستان های فارسی

قیمت: 85000 ریال

/ 0 نظر / 2117 بازدید