پست های ارسال شده در آدر سال 1391

ده فرزند هرگز نداشته‌ی خانم مینگ

عنوان کتاب: ده فرزند هرگز نداشته‌ی خانم مینگ نویسنده: اریک امانوئل اشمیت مترجم: فهیمه موسوی  ناشر: افراز چاپ اول: 1391 شمارگان: 2200 نسخه موضوع: داستان‌های فرانسه- قرن 20 ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 302 بازدید

بانو با سگ ملوس

عنوان کتاب: بانو با سگ ملوس نویسنده: آنتون پاولوویچ چخوف مترجم : عبدالحسین نوشین ناشر: نگاه چاپ سوم: 1390 شمارگان: 1100 نسخه موضوع: داستانهای کوتاه روسی- قرن 19 م. قیمت: 55000 ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 142 بازدید

شب های چهارشنبه

عنوان کتاب: شب‌های چهارشنبه (مجموعه‌ی داستان) نویسنده: آذردخت بهرامی ناشر: نشر چشمه چاپ چهارم: 1389 شمارگان: 1500 نسخه موضوع: داستان های فارسی- قرن 14 قیمت: 20000 ریال لینک ناشر: http://cheshmeh.ir/book/view.aspx?guid=2e407550-6763-4b8d-90ab-cf22f27e303e
/ 7 نظر / 124 بازدید