نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان

 

 

هر هنری، از جمله داستان نویسی، امری درونی است که به مدد تجربه و خواندن، غنی تر و خلاقانه تر می شود. جوشیدن از درون، منشاء و سرچشمه است، اما معنایش این نیست که نویسنده، جوشش درونی دیگران و نقد و تحلیل این جوشش ها را نخواند تا فراز و فرود کار هنرمندان را نشناسد ... شمار زیادی از نویسندگان به طرز حیرت آوری کتاب می خواندند؛ از داستان گرفته تا تاریخ فلسفه و جامعه شناسی. حدود مطالعات کافکا و اطلاع او از آراء و نظریات اجتماعی، دانش وسیع ناباکف، عمق بررسی های ادبی و اجتماعی دیوید هربرت لارنس، کرانه های غریب دانش و اطلاعات یوسا و فوئنتس، تعمق ناتالیا گینزبورگ و سوزان سونتاگ در عرصه های متنوع اجتماعی برای ما چه معنایی دارد؟ آدمی نمی داند به دانش تونی موریسون استناد کند یا تجربه و اندوخته ذهنی ساراماگو، یا کوه فکری امبرتو اکو ... جوشش درونی، چه در زمینه هنر و چه علم نمی تواند بدون پیوند با نمود جوشش دیگران در این گوشه یا آن گوشه جهان باشد.

به راستی چه اتفاقی می افتد که شخصی ترین و درونی ترین رمان های شماری از نویسندگان مطرح جهان خصلت عام پیدا می کنند و اجتماع را بازتاب می دهند، و برعکس، اجتماعی ترین آثار عده ای، به اثری تبدیل می شود که بر اساس درون نگری و درون کاوی فردیت شکل می گیرد؟ چرا این دو سویه به راحتی در شماری از آثار نمود پیدا می کند، در حالی که بسیاری از اهل قلم از ترس اجتماعی جلوه کردن آثارشان و برای سیاسی نشدن متن خود، از امر واقع اجتماعی می گریزند؟

( از مقدمه کتاب - جلد دوم)

 

***

 

عنوان: نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان

نویسنده: فتح الله بی نیاز

ناشر: انتشارات افراز

سال نشر: چاپ اول 1391

شمارگان: 1100 نسخه

شماره صفحه: مجموعه پنج جلدی

موضوع: داستان نویسی- تاریخ و نقد / داستان - تاریخ و نقد

قیمت: دوره کامل پنج جلدی 714000 ریال

لینک ناشر: http://www.afrazbook.com/

 

/ 0 نظر / 180 بازدید