زنی عاشق در میان دوات

 

آنگاه که درباره تو می نویسم

با پریشانی دلنگران دواتم هستم

و باران گرمی که درونش فرو می بارد...

و می بینم که مرکب

به دریا بدل می شود

و انگشتانم به رنگین کمان

و غم هایم به گنجشکان

و قلم به شاخه زیتون

و کاغذم به فضا

و جسم به ابر!

خویشتن را در غیابت

از حضورت آزاد می کنم

و بیهوده با تبرم

بر سایه های تو بر دیوار عمرم

حمله می کنم

... زیرا غیاب تو

خود

حضور است

چه بسا که برای من اعتیاد من به تو

درمانی نباشد

به جز جرعه های بزرگی از دیدار تو

در شریان من!

 

×××

 

عنوان: زنی عاشق در میان دوات

شاعر: غاده السمان

مترجم: عبدالحسین فرزاد

ناشر: چشمه

سال نشر: چاپ اول، 1380- چهارم، 1387

صفحه: 88 ص.

شمارگان: 1500 نسخه

موضوع: شعر عربی -- قرن 20 م.

قیمت: 16000 ریال

/ 0 نظر / 416 بازدید