بهاریه

عنوان: بهاریه

نویسنده: احمدرضا احمدی

ناشر: حوض نقره

سال نشر: چاپ اول 1388

شمارگان چاپ اول: 2500 نسخه

شماره صفحه: 96 ص.

موضوع: احمدی، احمدرضا، 1319-    -- خاطرات

قیمت چاپ اول: 32000 ریال

/ 0 نظر / 144 بازدید