مشتی سنگ میان سطرها

عنوان: مشتی سنگ میان سطرها

شاعر: هاجر فرهادی

ناشر: دفتر شعر جوان

سال نشر: چاپ اول 1389

شمارگان: 1100 نسخه

شماره صفحه: 108 ص.

قیمت: شعر فارسی- قرن 14

قیمت: 24000 ریال

/ 0 نظر / 180 بازدید