درها و دیوار بزرگ چین

 

در، چیز نابکاری است ... من بارها درباره آن فکر کرده‌ام.

فقط به احتمال و بیشتر از آن با یقین ِ به وجود ِ در است که آدم گرد منطقه محصوری می‌گردد ... اگر پای ِ در، در میان نبود دیوارها به خوبی می‌توانستند معنی بن‌بست یا به عبارت دیگر منع را به طور کامل برای خود محفوظ بدارند و تا ابد بر سر این معنا بایستند. و باز در این صورت هر دیوار می‌توانست به‌طور قاطع یک یقین منفی باشد و در برابر آن هر عابری یکسره تکلیف خود را بداند ...

از این گذشته در یک انگل ِ تمام عیار است.

شخصیت او فقط به شخصیت دیوار وابسته است و معذلک می‌باید در این نکته تردید کرد زیرا اگر چه وجود ِ در را تنها دیوار است که توجیه می‌کند، با وجود ِ در شخصیت دیوار همچنان که گفتم دیگر آن بُرش و قاطعیت محض را نمی‌تواند داشته باشد. و با این همه اگر دیوار وجود نمی‌داشت در تمام عالم چیزی بی‌مصرف‌تر و مضحک‌تر از یک در پیدا نمی‌شد.

...

با این وجود، دری که به دیواری استوار نشده باشد همیشه این استعداد شگرف را دارد که تفکری را در آدمی برانگیزد ...

در واقع یک در ِ مستقل که هیچ‌چیز خاصی نمی‌تواند باشد برای اندیشیدن معبر بسیار خوبی است و از میان چارچوب آن به خیلی جاها راه می‌توان بُرد.

با مشاهده یک در بلافاصله لزوم دیوارها احساس می‌شود می‌پرسم آیا با مشاهده یک دیوار هم به همان اندازه لزوم یک در احساس می‌کنیم؟

- گمان نمی‌کنم. یا لااقل ممکن است چنین باشد اما برای من نه چندان. من دیوارها را از درها منطقی‌تر می‌یابم و معتقدم که درها امید احمقانه‌ئی بیش نیستند: اگر باز باشند خاصیت دیوار را منتفی می‌کنند و اگر بسته باشند خاصیت خود را.

...

( صفحه 59)

×××

عنوان کتاب: درها و دیوار بزرگ چین

نویسنده: احمد شاملو

ناشر: مروارید

سال نشر: چاپ اول 1352 - چاپ نهم 1391

شمارگان: 1100 نسخه

شماره صفحه: 176 ص.

موضوع: داستان‌های کوتاه فارسی - قرن 14

قیمت: 57000 ریال

داستان‌ها: زن پشت در مفرغی/ مردها و بوریا / گمشده قرون / ریشه‌های حقیقی، در چند افسانه / درها و دیوار بزرگ چین / بازگشته / نخستین تجربه‌های زیستن با مرگ / آن سال‌ها ... / قرمز و آبی / 3 ساعت، 22 دقیقه صبح ... / حلوا برای زنده‌ها

/ 0 نظر / 148 بازدید