زندگی های بسیار خوب

 

اگر ماشین زمان در اختیار داشتم و می توانستم به گذشته بازگردم، به خود بیست و یک ساله ام می گفتم که خوشبختی فردی انسان در این است که بداند زندگی فهرستی از دستاوردها و موفقیت ها نیست. مدارج و فهرست زندگی تو نیستند، اگر چه افراد بسیاری به سن خودت یا بیشتر را می بینی که این دو را با هم اشتباه می کنند. زندگی دشوار و پیچیده و خارج از تمامی توان و اختیار فرد است، باید با فروتنی بپذیریم که زندگی به ما توانی می دهد تا با وجود پستی ها و بلندی ها باز بتوانیم ادامه دهیم.

...

متفاوت از سایر موجودات روی زمین، انسان ها قادرند بدون تجربه و لمس، یاد بگیرند و بفهمند، آن ها می توانند خود را جای یکدیگر مجسم نمایند.

...

تعداد زیادی از افراد ترجیح می دهند هرگز از قوه ی تخیل شان استفاده نکنند. انتخاب شان باقی ماندن با خیال راحت در محدوده ی تجارب خودشان است، آن ها هرگز خود را به زحمت نمی اندازند تا فکر کنند و ببینند که اگر در جایی دیگر به جز آن جایی که هستند متولد می شدند چه حسی داشتند. آن ها می توانند از شنیدن ضجه ها و فریادها و سرک کشیدن به درون زندان ها خودداری کنند؛ آن ها قادرند ذهن ها و دل های خود را بر تمامی رنج هایی که خود آن ها نخواهند دید؛ این گونه افراد می توانند از درک دیگران و همدردی با آن ها امتناع بورزند.

شاید گاهی وسوسه می شدم تا به افرادی حسادت کنم که می توانند به این صورت زندگی کنند، اما فکر نمی کنم که کابوس های شبانه آن ها از من کمتر باشد. انتخاب زندگی در فضاهای تنگ و محدود به نوعی بیماری هراس از فضای باز و انزواطلبی منجر می شود، و این بیماری هم ترس و وحشت خاص خود را در پی دارد. فکر می کنم کسانی که به عمد قوه ی تخیل خود را خاموش می کنند، هیولاهای بیش تری می بینند. آن ها اغلب در ترس به سر می برند.

حتی بیش از آن، افرادی که به همدردی با دیگران پشت می کنند، سبب تقویت هیولاهای واقعی می شوند، چون بی آن که خود هرگز شرارتی ناپسند مرتکب شوند، با بی تفاوتی، آن عمل شرارت بار را تایید می کنند.

...

یکی از هزاران چیزی که در پایان تحصیلاتم در دانشکده زبان های کلاسیک یاد گرفتم، چیزی که آن جا در هجده سالگی برای یافتنش خطر کرده بودم اما نتوانسته بودم بیابم، گفته ی پلوتارک، نویسنده ی یونانی بدین مضمون بود: " آن چه که در درون خود کسب می کنیم، حقیقت بیرونی ما را تغییر خواهد داد."

این جمله ای شگفت انگیز است، و تا به حال هزاران بار، هر روز در زندگی ما به اثبات رسیده است. این گفته به نحوی بیانگر ارتباط گریزناپذیر با جهان بیرون مان است، و این حقیقت که هر انسانی به سادگی با زنده بودن خود، در زندگی و تجارب دیگران سهیم می شود.

 

***

 

عنوان: زندگی های بسیار خوب ( مزایای جانبی شکست و اهمیت قوی ی تخیل)

نویسنده: جی. کی. رولینگ

مترجم: حسن عارفی

ناشر: انتشارات کتاب کوله پشتی

سال نشر: چاپ اول 1394

شمارگان: 1000 نسخه

شماره صفحه: 80 ص.

موضوع: رولینگ، جی. کی.، 1965م.-   -- سخنرانیها/ موفقیت/ شکست/ تخیل

قیمت: 70000 ریال

 

/ 0 نظر / 1082 بازدید